Hjemmekontor

I dag blir det stadig mer vanlig å drive bedrifter med permanent hjemmekontor. For veldig mange er dette særlig aktuelt de første årene av bedriftens levetid, mens man jobber med å få hjulene til å gå skikkelig godt rundt.

Det er mange fordeler med å jobbe fra hjemmekontor. Dette er noe mange trives med, og kanskje er det til og med noen som har det som forutsetning for at de skal takke ja til et jobbtilbud. Men det er også mange som etter hvert ønsker seg noe annet.

Hvis du har din egen bedrift, så står du fritt til å gjøre noe med dette akkurat når du måtte ønske. Det vil si at du kan gå fra å ha permanent hjemmekontor til å leie et lokale på relativt kort tid, siden det helt og holdent er din egen avgjørelse.

Hjemmekontor

Hjemmekontor | Den nye normalen

I denne artikkelen skal vi se nærmere inn på hjemmekontor og hvilke muligheter man har hvis det skulle være aktuelt å endre på det.

Hjemmekontor ble den nye normalen over natten som et resultat av at koronaviruset slo innover landet i mars 2020. Nå nærmer det seg to år siden dette endret måten den norske (og verdens) befolkning levde på.

Å ha hjemmekontor var det samme som å kunne føle seg trygg på jobb. De eneste du omgikk deg med var menneskene som du bodde med til vanlig, og de var i samme båt som deg. De fleste hadde hjemmekontor eller hjemmeskole i dette tidsrommet.

Med det sagt så er det ikke slik at hjemmekontor var et splitter nytt fenomen før ordet «korona» plutselig var på alles lepper. Det er noe som har vært vanlig for noen i mange år tilbake, men som følge av koronapandemien så har det blitt den nye normalen.

Det er heller ingenting som tyder på at dette er noe som kommer til å endre seg med det første. For mange store bedrifter har dette blitt et permanent alternativ. Men det finnes kanskje noen små bedrifter som ønsker å ekspandere. Les mer om bedriftsflytting.

Fra hjemmekontor til vanlig kontor

Selv om hjemmekontor har veldig mange fordeler, så er det ikke slik at et «vanlig kontor» er mindre bra. Faktisk så er det så langt fra tilfellet som det er mulig å komme. Et «vanlig kontor» har også flere fordeler.

En av de vanligste fordelene med «vanlig kontor» versus hjemmekontor, er det er enklere å sette grenser. Med hjemmekontor kan det være vanskelig å skille mellom hva som er jobb og hva som er fritid. Med mindre du har hatt mange års trening da!

Vi hjelper deg å flytte!

Det føles kanskje unaturlig å invitere noen hjem til deg for å flytte kontorsakene dine til et «vanlig kontor», men vi kan garantere deg at vi vil få denne prosessen til å føles så naturlig ut som overhodet mulig.

Du pakker ting ned i kasser, og så kommer vi og henter dem. I tillegg vil vi ta med oss søppel og annet skrot som du ikke har bruk for. Dette kaster vi, mens kassene frakter vi til ditt nye kontor. Vipps så har du fått et nytt kontor uten at du har trengt å løfte en eneste kasse!

Har du behov for flyttedag i forbindelse med flytting kan du ta kontakt med arbeidsgiver for å søke om dette. Flyttedag med lønn, såkalte velferdspermisjoner, følger ikke av arbeidsmiljøloven, men slike rettigheter kan være avtalt i tariffavtaler eller lokale avtaler.