Tjenester

Våre tjenester

Våre tjenester dekker hele spekteret av flyttetjenester og rådgivning i forbindelse med flytteprosessen for bedrifter.

Kontorflytting

Kontorflytting

Kontoravvikling

Kontoravvikling

Montering

Montering

Bedriftslager

Bedriftslager

Internflytting

Internflytting

Prosjektleder

Prosjektledelse

Avfallshåndetering

Avfallshåndtering

Kontorvask

Kontorvask

Jeg ønsker en befaring