Ja, som totalleverandør tilbyr vi alle tjenester dere trenger i forbindelse med deres kontorflytting. Vi hjelper med å pakke ned kontorlokaler og tar med oss det deres trenger av emballasje og flyttemateriell. I tillegg tilbyr demontering, remontering og bedriftslager for mellomlagring.