Kontorflytting Lillestrøm

Står bedriften din overfor en kontorflytting i Lillestrøm? Flytting kan være en kompleks og tidkrevende prosess, men med profesjonell hjelp til å flytte kontor kan prosessen bli sømløs og effektiv. Vårt flyttebyrå spesialiserer seg på kontorflytting i Lillestrøm og omegn, og tilbyr en totalleverandør av tjenester for å møte alle dine flyttebehov.

Enten det er flytting av kontor, kontormøbler, eller annet utstyr for det private og offentlige næringsliv, er vi her for å hjelpe deg med hvert steg i flytteprosessen.

 • Kontorflytting
 • Prosjektledelse
 • Interiørarkitekter
 • Salg av gammelt inventar
 • Avhending/ tømming, makulering og avfallshåndtering
 • Montering av møbler, AV-Utstyr og annet inventar
Kontorflytting Lillestrøm

Kontorflyttingstjenester i Lillestrøm

Vår tilnærming til kontorflytting i Lillestrøm er helhetlig, og vi tilbyr en rekke tjenester for å sikre en problemfri overgang for bedriften din. Tjenestene våre inkluderer et bredt spekter av profesjonell løsninger for bedrifter som er på flyttefot internt i eller til/fra Lillestrøm Kommune.

 • Vi organiserer og utfører internflytting innad i dine nåværende lokaler, sørger for minimal forstyrrelse i arbeidsflyten
 • Enten bedriften din skal flytte lokalt innen Lillestrøm eller til et helt nytt område, håndterer vi alle aspekter ved flyttingen
 • Vi tilbyr komplette løsninger for avvikling av gamle kontorlokaler, inkludert tømming og tilbakestilling til utleiers standard
 • Bærekraft er en integrert del av vår virksomhet, og vi sørger for miljøvennlig avfallshåndtering samt tilbyr mellomlagringsløsninger etter behov

Flytte kontor

Flytting av et kontor representerer en tid med overgang og fornyelse for enhver bedrift. Skal bedriften flytte fordi den vokser og trenger mer plass, eller du søker en lokasjon som bedre matcher bedriftens behov og merkevare, er flytteprosessen et kritisk øyeblikk som krever grundig planlegging og gjennomføring. Det er her vi i Kontorflytting.no kommer inn i bildet som din erfaring og støttende partner i Lillestrøm.

I Lillestrøm, en by med et levende næringsliv, tilbyr vårt flyttebyrå en helhetlig løsning for bedriftsflytting. Med lang erfaring i bransjen er vi en pålitelig partner for flytting av kontor i Lillestrøm. Vår ekspertise sikrer at din bedrifts flytteprosess blir håndtert profesjonelt, med minimal forstyrrelse av daglig drift.

Lillestrøm By: et rikt næringsliv

Kommunens sentrale beliggenhet, sammen med tilgangen på Norges tredje største kollektivknutepunkt, legger til rette for enkel tilgjengelighet og en sømløs forbindelse til resten av landet. Dette er en av hovedårsakene til at Lillestrøm har blitt et attraktivt sted for etablering av nytt og utvikling av eksisterende næringsliv. Med direkte tilknytning til hovedstaden og andre viktige næringsområder, er Lillestrøm optimalt plassert for bedrifter som ønsker å vokse og tiltrekke seg talent.

Som Norges 9. største kommune, har Lillestrøm et næringsliv som er like variert som det er rikt. Med over 43 000 arbeidsplasser og mer enn 8000 virksomheter og bedrifter, spenner næringslivet i kommunen over et bredt spekter av sektorer. Dette mangfoldet skaper et dynamisk økonomisk miljø der bedrifter kan samarbeide, vokse og trives.

Lillestrøm kommune har uttrykt et klart fokus på å fortette byområdene, spesielt rundt Lillestrøm stasjon. Målet er å legge til rette for næring i kortest mulig avstand fra hovedtransportårene, noe som vil bidra til å maksimere effektiviteten og tilgjengeligheten for både bedrifter og deres ansatte. Denne strategien er ikke bare fremtidsrettet men også bærekraftig, da den fremmer bruk av kollektivtransport og reduserer behovet for bilbasert pendling.

 

 

 

Flytte kontor Lillestrøm

Bedriftsflytting & Kontoravvikling

For å sikre en helhetlig og problemfri flytteprosess, tilbyr vi et bredt spekter av tjenester. Når bedriften har flyttet til nye lokaler bistår vi også med kontoravvikling og tilbakestilling av gamle kontorlokaler.
I tillegg til å flytte kontor i Lillestrøm tilbyr vi også kontorflytting i andre byer som Drammen, Asker & Bærum, Lysaker og selvsagt kontorflytting i Oslo.

 • Gratis og uforpliktende befaring
 • Planlegging og interiørarkitekttjenester
 • IT- infrastruktur og kabling
 • Tungtransport og flytting av spesialgods
 • Mellomlagring av kontormøbler, utstyr
 • Gjenbruk

Kjøp og salg av kontormøbler

Vi er opptatt av å fremme bærekraftige løsninger i alle ledd av flytteprosessen. Dette inkluderer:

 • Oppkjøp av kontormøbler: For å redusere avfall kjøper vi opp utvalgte brukte kontormøbler som fortsatt kan ha en livssyklus hos en ny eier.
 • Samarbeidspartnere for gjenbruk: Vi har et nettverk av samarbeidspartnere som bistår med oppkjøp, salg, og distribusjon av brukte kontormøbler, slik at vi sammen kan bidra til et mer bærekraftig næringsliv.

Kjøpe og selge kontormøbler i Lillestrøm