Sjekkliste kontorflytting

Sjekkliste kontorflytting. Skal bedriften flytte kontor i Oslo? Å flytte fra et kontor til et annet krever alltid litt ekstra forberedelser. God organisering er viktig slik at prosessen går raskt og effektivt uten produksjonsstadig. Vi ser at stadig flere bedrifter velger å sette bort jobben med å flytte kontor. I denne artikkelen har vi laget en enkel sjekkliste for at din bedrift skal være bedre rustet for en en smidig og profesjonell flytteprosess.

En sømløs overgang fra et kontor til et annet krever altså at dere er godt forberedt. Så snart dere har bestemt flyttedato bør dere starte planleggingen. Kontakte utleier og informer om datoen flyttingen skal finne sted. Det er en fordel å informere andre leietakere også.

Sjekkliste kontorflytting

Sjekkliste kontorflytting

Hvem skal sitte hvor? Er de nye lokalene klare for innflytting? Det er mange spørsmål og ting å ta hensyn til når en hel bedrift skal bytte kontorlokaler.

Før selve planleggingen til den fysiske flyttingen bør flytteleder skaffe seg oversikt

  • Hvilket behov for bedriften
  • Gå gjennom leiekontrakter
  • Hvem gjør hva, lag en egen tidsplan for videre fremdrift
  • Involver ansatte og utnevn en egen gruppe som er ansvarlig for ulike deler av flyttingen

Nøkkelen til en perfekt kontorflytting ligger altså i forarbeidet dere gjør på forhånd. Vi anbefaler at denne prosessen starter så raskt dere har bestemt dere for å flytte.